Adviseur Nationaal Meldkamer Systeem – Flexintens – Hilversum

Flexintens

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 25-01-2024 om 12:00.

Functiebeschrijving
Voor de Nationale Politie Odijk is FlexIntens op zoek naar een Adviseur Nationaal Meldkamer Systeem voor 36 uur per week.Binnen de LMS is reeds langere tijd het project NMS actief. Dit was oorspronkelijk gericht op de verwerving van een Nationaal Meldkamersysteem (NMS) dat geschikt moet zijn om het huidige GMS te vervangen en om te kunnen voldoen aan de eis om de meldkamers als één technisch en operationeel geschakeld geheel te laten functioneren. De voorziening dient daarom ook verder ontwikkeld te kunnen worden. De opzet was dat net als in het huidige GMS, de verschillende OOV disciplines met hetzelfde pakket zouden werken, per discipline naar behoefte ingericht. Dit project heeft met de oorspronkelijke opzet de volgende fasen in de aanbesteding reeds doorlopen: selectiefase, dialoogfase en de fase om het definitief programma van eisen op te stellen, is op basis van de oorspronkelijke uitgangspunten gereed. Na een toetsing door het Adviescollege ICT-toetsing vindt er nu een heroriëntatie plaats op de uitgangspunten waaronder de discipline specifieke behoefte, passendheid bij de architectuur, projectbeheersing en migratiestrategie.Naar verwachting zal voor juli 2024 een besluit genomen zijn voor de vormgeving van het vervolg. Er zijn daarbij diverse scenario’s mogelijk.  Tot aan dat besluit zijn de inspanningen op het project teruggebracht en na dat moment zullen die naar verwachting weer toenemen.Een belangrijke factor voor het succes van het project is het kunnen vertalen van behoeften van gebruikers naar goed geformuleerde criteria. En na deze vertaling goed blijven begrijpen op grond van welke afwegingen de keuzes gemaakt zijn en dit ook te kunnen toetsen indien de mate van realisatie net anders is dan vooraf gedacht. De inhoudelijke kennis en vaardigheid om elkaar te kunnen begrijpen dient hoog te zijn evenals de kennis van marktoplossingen en werkwijzen binnen marktpartijen. Tevens dient er werk van andere specialisten gecoördineerd te kunnen worden. Er wordt gezocht naar een adviseur NMS die wordt belast met mede opstellen van het Programma van Eisen, criteria voor vervolgscenario’s, aanpassen van de projectaanpak, beoordelen van leveranciersdocumentatie, voorbereiden van implementatie, leiden van gebruikersoverleggen, beoordelen van leveranciersscenario’s, beoordelen van migratievoorstellen en algemeen advies op de haalbaarheid van voorstellen, rekening houdend met huidige GMS en mogelijkheden toekomstig pakket of meerdere pakketten.Doelstelling

 • Beoogd resultaat:

  De doelstelling van het project NMS kan na de heroriëntatie worden aangepast. Overeind zal blijven dat het gericht zal zijn op het verwerven en succesvol in gebruik nemen van een marktpakket of meerdere marktpakketten.

  De doelstelling voor de adviseur NMS is dat deze zelfstandig werkt op alle terreinen van het project, met uitzondering van de typisch commercieel/ juridische aanbestedingsaspecten en de zeer technisch specifieke infrastructuur aspecten. Dit werk dient gedaan te woren vanuit een inhoudelijke invalshoek, zowel vanuit de kant van de gebruiker (incl. beheerder), de OOV- en beheerorganisatie als vanuit de kant van de marktpartijen. Goed in kunnen schatten van haalbaarheid door inzicht in ieders belangen en afwegingen is een must.

Verantwoordelijkheden

 • Opstellen/ aanpassen Programma van Eisen
 • Vertalen Programma van Eisen naar discipline specifieke kenmerken
 • Opstellen en hanteren criteria voor vervolgscenario’s
 • Aanpassen van de projectaanpak op grond van aangebrachte wijzingen in uitgangspunten
 • Beoordelen van leveranciersdocumentatie
 • Voorbereiden van implementatie
 • Leiden van overleggen met gebruikers
 • Beoordelen van door leverancier aangeleverde scenario’s en voorstellen
 • Beoordelen van migratievoorstellen
 • Algemeen advies op alle inhoudelijke onderwerpen. Met uitzondering van specifiek commercieel/juridisch en zeer specifiek technische infrastructuur. Hiermee functioneren als sparringpartner voor de algemeen projectleider
 • Beoordelen van impact van voorstellen, rekening houdend met GMS en mogelijkheden toekomstig pakket/pakketten

Contacten

 • Projectmanager NMS
 • Leden van het projectteam NMS
 • Discipline coördinatoren voor NMS
 • Management en medewerkers Landelijke Meldkamer Samenwerking
 • Vertegenwoordigers vanalle disciplines (Brandweer/ Veiligheidsregio, Ambulance, KMar en Politie) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • In voorkomend geval de stuurgroep van het project NMS
 • Leveranciers (afhankelijk van Aanbestedingsfase)Functie-eisen

Eisen:

 1. Aantoonbare werkervaring met de algemene Meldkamerprocessen in het domein Openbare Orde en Veiligheid
 2. Aantoonbare werkervaring met specifieke Meldkamerprocessen van Ambulancezorg, Brandweer, Politie en KMar
 3. Aantoonbare werkervaring met het huidige Meldkamersysteem (GMS) Meldkamersystemen, verkrijgbaar op de markt
 4. Aantoonbare werkervaring met geografische Informatiesystemen
 5. Aantoonbare werkervaring met de meldkamerinfrastructuur

Wensen:

 1. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een Programma van
 2. Aantoonbare werkervaring binnen de overheidsorganisatie maar ook binnen een commerciële organisatie
 3. Aantoonbare werkervaring met het werken in organisatie met meerdere klanten in hetzelfde systeem
 4. Aantoonbare werkervaring binnen de OOV-overheidsorganisatie. Aantoonbare werkervaring binnen een commerciële organisatie met OOV-organisatie als afnemer
 5. Aantoonbare werkervaring met communicatievoorzieningen (telefonie, radio en andere (meld)kanalen)Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: