Beleidsadviseur Sociaal Domein – Matchpartner – Hilversum

Matchpartner

Ben jij goed in het bedenken van plannen en zorg je ervoor dat ze ook echt worden uitgevoerd? Dan is dit de baan voor jou!

Als Beleidsmedewerker Sociaal Domein werk je niet alleen aan het maken van plannen, maar help je ook mee om ze uit te voeren. Je werkt samen met de uitvoerende teams en de financiële afdeling om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het maken van duidelijke afspraken met maatschappelijke partners en subsidieverstrekkers en houd je contact met hen. Je fungeert als belangrijk aanspreekpunt voor zowel interne teams als externe samenwerkingspartners en schakelt makkelijk tussen verschillende partijen zoals politieke instanties, bestuursorganen, het management en externe organisaties. Het is jouw taak om beleid te ontwikkelen dat echt uitvoerbaar is en om samenwerking, motivatie en synergie tussen partners te bevorderen.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden:

Regio Gooi en Vechtstreek (Regio GV)

  • Adviseren van de wethouder, vertegenwoordigend voor Hilversum in het Algemeen Bestuur van Regio GV (alsook in de aandeelhoudersvergadering van Vervoer Gooi en Vechtstreek BV).
  • Bijdragen aan de voorbereiding van AB-vergaderingen en de aandeelhoudersvergadering van Vervoer BV.
  • Regie voeren en adviseren omtrent zienswijzeprocedures, met inbegrip van de P&C cyclus van Regio GV, de Gemeenschappelijke Regeling Regio GV, en de Regionale Samenwerkingsagenda Regio GV.
  • Bijdragen aan het organiseren van bijeenkomsten voor de gemeenteraad met betrekking tot Regio GV.

Raadsinformatie

  • Leiding geven aan het kwartaalsgewijs tot stand komen van het Raadsdashboard (RDB).
  • Adviseren over de informatieverstrekking aan de Raad met betrekking tot prestaties en behaalde resultaten binnen het sociaal domein (Doelen Inspanningen Netwerk).

Juridisch advies sociaal domein

  • Ondersteunen van beleidsregisseurs bij het opstellen van verordeningen en beleidsregels in het sociaal domein, inclusief het opstellen hiervan indien nodig.
  • Fungeren als vraagbaak binnen het sociaal domein met betrekking tot (bestuurlijk) juridische vraagstukken.

Wat mag je verder van matchpartner verwachten? 

  • Matchpartner gaat vertrouwelijk om met kandidaten en vindt het belangrijk om de juiste hulp te bieden op maat
  • Je kan van ons een pro-actieve houding verwachten en wij zullen vanuit jouw profiel en wensen kansen creëren bij onze klanten

Lees hier meer

Deel deze vacature: