Beleidsadviseur Sociaal Domein – Matchpartner Werving en Selectie – Hilversum

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Als gemeente willen ze in de maatschappij staan, nieternaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waariedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen enwaar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Omsamen met de Hilversummers op te trekken, blijven ze in contact metinwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hunzorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij hunterecht.

OverMatchpartner

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches: Gemeente, Onderwijs, Arbo &Verzuim, Zorg en Welzijn. Wij vinden de samenwerking die wijaangaan erg belangrijk. Regelmatig contact is daarbij essentieel.Dit kan door middel van telefonisch contact of ergens een kopjekoffie drinken.

Functieomschrijving

Ben jij goed in het bedenken van plannen en zorg jeervoor dat ze ook echt worden uitgevoerd? Dan is dit de baan voorjou!

Als Beleidsmedewerker Sociaal Domein werkje niet alleen aan het maken van plannen, maar help je ook mee omze uit te voeren. Je werkt samen met de uitvoerende teams en definanciële afdeling om ervoor te zorgen dat alles goedverloopt. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het maken vanduidelijke afspraken met maatschappelijke partners ensubsidieverstrekkers en houd je contact met hen. Je fungeert alsbelangrijk aanspreekpunt voor zowel interne teams als externesamenwerkingspartners en schakelt makkelijk tussen verschillendepartijen zoals politieke instanties, bestuursorganen, hetmanagement en externe organisaties. Het is jouw taak om beleid teontwikkelen dat echt uitvoerbaar is en om samenwerking, motivatieen synergie tussen partners te bevorderen.

Specifieke taken enverantwoordelijkheden:

Regio Gooi en Vechtstreek(Regio GV)

 • Adviseren van dewethouder, vertegenwoordigend voor Hilversum in het AlgemeenBestuur van Regio GV (alsook in de aandeelhoudersvergadering vanVervoer Gooi en Vechtstreek BV).
 • Bijdragen aande voorbereiding van AB-vergaderingen en deaandeelhoudersvergadering van Vervoer BV.
 • Regie voeren en adviseren omtrent zienswijzeprocedures,met inbegrip van de P&C cyclus van Regio GV, deGemeenschappelijke Regeling Regio GV, en de RegionaleSamenwerkingsagenda Regio GV.
 • Bijdragen aanhet organiseren van bijeenkomsten voor de gemeenteraad metbetrekking tot Regio GV.

Raadsinformatie

 • Leidinggeven aan het kwartaalsgewijs tot stand komen van hetRaadsdashboard (RDB).
 • Adviseren over deinformatieverstrekking aan de Raad met betrekking tot prestaties enbehaalde resultaten binnen het sociaal domein (Doelen InspanningenNetwerk).

Juridisch advies sociaaldomein

 • Ondersteunen vanbeleidsregisseurs bij het opstellen van verordeningen enbeleidsregels in het sociaal domein, inclusief het opstellenhiervan indien nodig.
 • Fungeren als vraagbaakbinnen het sociaal domein met betrekking tot (bestuurlijk)juridische vraagstukken.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op minimaal HBO Bachelor niveauin de richting van beleids- of bestuurskunde;
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met hetontwikkelen en schrijven van beleid op zowel tactisch alsstrategisch niveau binnen het Sociaal Domein;
 • Minimaal 2 jaar recente aantoonbare werkervaring alsbeleidsadviseur bij een gemeente.

Arbeidsvoorwaarden

Wat mag je verder van matchpartnerverwachten? 

 • Matchpartner gaatvertrouwelijk om met kandidaten en vindt het belangrijk om dejuiste hulp te bieden op maat
 • Je kan van onseen pro-actieve houding verwachten en wij zullen vanuit jouwprofiel en wensen kansen creëren bij onze klanten

Lees hier meer

Deel deze vacature: