Kinderverpleegkundige – tempo team – Hilversum

tempo team

Functieomschrijving

Als kinderverpleegkundige in een ziekenhuis inHilversum werk je op de kraamafdeling en op de verloskamers. Jijmaakt elke dag het verschil voor kinderen en hun naasten. Jij kuntaangeven wat jouw beschikbaarheid is. Wij plannen je vervolgens inop de beschikbare diensten. Je werkt in een nieuw ziekenhuis, metde nieuwste apparatuur in een rustige en groeneomgeving.

Wat bieden wijjou

 • Schaal 50: Tussende €19,26 en €27,93 bruto p/u
 • Reiskosten vanminimaal €0,16 perkm
 • Eindejaarsuitkering
 • Toeslagentussen de 22% en 60%
 • Wij helpen jou met jouwontwikkeling
 • Je bepaalt jouwbeschikbaarheid

Wie benjij

Als Kinderverpleegkundigeben je flexibel en creatief en heb je een kritische blik. Om alsKinderverpleegkundige obstetrie aan het werk te gaan hebje:

 • Een minimaal een mboverpleegkundige diploma en ben je gespecialiseerd inkinderverpleegkunde,
 • Een goede beheersing vande Nederlandse taal.

Wat ga jedoen

Als kinderverpleegkundigekrijg je te maken met patiënten in de leeftijd van 0 tot 18 jaarmet chronische en acute ziekten.

 • Jedraagt er aan bij dat een gezin de zorg samen kandoen,
 • De diversiteit die hier geboden wordt ende afwisseling is voor zowel Couveuse alsPediatrie,
 • In de praktijk wordt, aan de handvan een portfolio, in een opklimmende moeilijkheidsgraad, geleerdhoogcomplexe zorg teverlenen.

Waar ga jewerken

Je komt in een prachtignieuw ziekenhuis te werken. Hier werken iedere dag ruim 3000medewerker samen om de beste en juiste medische zorg tebieden.

 • De afdeling Kindergeneeskundebestaat uit 28 bedden verdeeld over 2 units: Couveuse en Pediatrie.Daarnaast zijn er nog 4 bedden voor dagbehandeling. Op de afdelingzijn alle specialismen vertegenwoordigd,
 • Op denieuwe Couveuseafdeling hebben alle baby’s een eigen kamer. Ditgeeft rust en zorgt ervoor dat ouders het gevoel hebben dat ze alleruimte hebben om er echt voor hun kind te zijn. Daarnaast is er eengrote speelkamer en dakterras waar kinderen
 • Jekomt te werken in een team van circa 50 kinderverpleegkundigen. Eenaantal zijn nog in opleiding. Het is een enthousiast en betrokkenteam. Er zijn diverse werkgroepen op de afdeling die zich iederbezighouden met een stukje zorg voor ouder enkin

Sollicitatie

Wil jij als Kinderverpleegkundige in een ziekenhuisaan de slag? Solliciteer dan snel! Binnen 24 uur nemen wij contactmet je op. Wil je op een andere manier solliciteren of nog eenvraag stellen, check dan onze contactgegevens. Of stuur mij Yenteeen WhatsApp berichtje via het nummer 06-51635261. We zijnbereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-17.30uur.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen diezich hierin herkent.

Sollicitatieprocedure
Om tesolliciteren heb je een account nodig. Bij je eerste sollicitatiemaak je dit eenvoudig via het sollicitatieformulier aan. Bij eenvolgende sollicitatie kun je inloggen en worden je gegevensopgehaald. Met je account kun je inloggen op Mijn Tempo-Team. Hierkun je de voortgang van je sollicitatie(s) volgen en jepersoonlijke gegevens en cv aanvullen zodat wij de beste baan voorjou kunnen vinden.

Lees hier meer

Deel deze vacature: