Lid centrale oudercommissie – Bink kinderopvang – Hilversum

Bink kinderopvang

Wil je meedenken over het beleid en de kwaliteit van Bink? Spreekt het je aan hierover mee te praten, te adviseren en ons bij te staan met raad? Vind je het leuk om samen te werken met andere ouders in de centrale oudercommissie (COC) en het gesprek te voeren met de voorzitter raad van bestuur van Bink? Meld je dan aan voor een oriënterend gesprek met leden van de Centrale Oudercommissie.

Wat doet de COC?

De COC heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen binnen het kader van de doelstellingen van Bink.

De COC bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. De samenstelling bestaat bij voorkeur uit drie tot vier ouders van de kinderdagverblijven en drie tot vier ouders van verschillende buitenschoolse opvangcentra (bso), verdeeld over ouders van Soest en Hilversum. Gezien de samenstelling van de huidige centrale oudercommissie zijn we op zoek naar een ouder van een kind op een van onze kinderdagverblijven in Hilversum.

De COC vergadert gemiddeld drie keer per jaar samen met de voorzitter raad van bestuur van Bink. De zittingstermijn is twee jaar met een mogelijke verlenging van twee periodes. De gemiddelde tijdsinvestering voor de werkzaamheden ligt op ongeveer zes tot acht uur per kwartaal. We bespreken beleidsmatige zaken, maar ook voorgenomen plannen van Bink in het kader van serviceverlening of evaluaties van beleid, uitvoering van het algemeen kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleidsplan, voedingsbeleid, openingstijden en tariefswijzigingen.

De COC heeft op bepaalde terreinen een adviserende rol, maar soms zijn we ook een klankbord voor Bink vanuit ouderperspectief.

Dit ben jij

  • Je hebt affiniteit met algemene beleidszaken
  • Je voelt je betrokken bij Bink
  • Je bent een kinderdagverblijfouder in Hilversum en blijft dat gezien de leeftijd van je kind nog minimaal twee jaar
  • Je hoeft geen lid van een oudercommissie van een vestiging te zijn om lid te worden van de COC. In je rol als COC-lid onderhoud je wel contact met de oudercommissies van een aantal vestigingen, mochten er vragen vanuit oudercommissies komen die gaan over het adviesterrein van de COC.

    Je neemt zitting in de COC per juni 2024.

    Lees hier meer

    Deel deze vacature: