Projectleider Openbare Ruimte – Flexintens – Hilversum

Flexintens

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 06-02-2024 om 12:00.

Functiebeschrijving
Voor de Gemeente Hilversum is FlexIntens op zoek naar een Projectleider Openbare Ruimte voor 24 tot 36 uur per week.

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen

Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
In de gemeente Hilversum worden momenteel verschillende projecten opgestart en daarvoor zijn we op zoek naar 2 technisch projectleiders. Naar gelang kennis, ervaring en beschikbaarheid wordt  gekeken op welke projecten je wordt ingezet.

Civiele projecten
In het kader van de integrale vervanging van riolering, wegen en groen zijn een aantal projecten die opgepakt en doorgepakt moeten worden. Ook moet op meerdere plaatsen de oeverbeschoeiing vervangen worden. Voor deze projecten ben je als projectleider Openbare Ruimte verantwoordelijk voor de hele scope van het project:

 • Zorg je voor het projectplan;
 • Het opstellen van het programma van eisen;
 • Draag je zorg voor participatie met de buurt;
 • Zie je toe op de voortgang op het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp;
 • Controleer je het bestek;
 • Zorg je voor de aanbesteding;
 • Draag je het bestek over aan de directievoering.

De ontwerpers, werkvoorbereiders en directievoerders zitten ook in het team Voorbereiding & Uitvoering, naast verschillende adviseurs op het gebied van bereikbaarheid, water, riool, duurzaamheid en bodem.

Gebiedsontwikkeling
Het stedenbouwkundigplan voor Hilversum Sportpark is vastgesteld en van daaruit worden nu een aantal projecten opgestart zoals het realiseren van de Last Mile (de route van het station Sportpark naar het hart van het gebied) en het in gang zetten van een aantal voorbereidende onderzoeken t.b.v. kabels en leidingen.

Als technisch projectleider bij het Team Voorbereiding & Uitvoering werk je nauw samen met de projectmanager van het team projecten die in de fase tot het komen van het vastgestelde definitief ontwerp de lead heeft. In de projectgroep zitten onder andere de projectmanager, een landschap ontwerper, een verkeerskundig ontwerper en een werkvoorbereider. Samen met de vakdisciplines draag je zorg voor het regelen en bewaken van alle technische onderdelen die nodig zijn om over te gaan tot aanbesteding en uitvoering tot en met oplevering en overdracht aan het team beheer & onderhoud.

Als technisch projectleider organiseer je in deze projecten onder meer de volgende onderdelen:

 • Ondersteunende onderzoeken;
 • Vaststellen aanbestedingsvorm samen met inkoop;
 • Uitvoeringsfasering;
 • Kabels & Leidingen;
 • Ondersteuning projectmanager bij het omgevingsmanagement.Functie-eisen

Eisen:

 1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Civiele Techniek en/of vergelijkbaar
 2. Kandidaat gaat akkoord om minimaal 50% van de werkuren fysiek in Hilversum aanwezig te zijn

Wensen:

 1. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als technisch Projectleider openbare ruimte
 2. Aantoonbare werkervaring met het leiden en realiseren van complexe binnenstedelijke projecten
 3. Aantoonbare werkervaring met het leiden en realiseren van integrale openbare ruimte projecten
 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar
 5. Aantoonbare kennis van de RAW systematiek / UAV, UAV GC én EMVI
 6. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelfArbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: