Administratief Medewerker – Libra Recruitment Group BV – Hilversum

Libra Recruitment Group BV

De werkzaamheden van de Administratief Medewerker richten zich op het verlenen van administratieve diensten en het verzorgen van de aangiften OB. De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt, waarbij te allen tijde de kwaliteit van het werk voorop staat. De werkzaamheden zijn hoofdzakelijk uitvoerend van aard.

Werkzaamheden:

 • kwaliteitsbesef
 • – werkt vanuit kwaliteitsbesef en is zich hiervan constant bewust

  – behartigt de zakelijke belangen van de cliënt, waarin te allen tijde kwaliteit voorop staat verricht volledig onafhankelijk van de cliënt zijn werkzaamheden op een kwalitatief goede manier

 • professioneel kritische instelling
 • – heeft een alerte houding ten opzichte van fraude en wet- en regelgeving

  – heeft een alerte houding ten opzichte van informatie die de betrouwbaarheid ter discussie stelt beschikt over een gezonde onafhankelijke oordeelsvorming /objectiviteit

  – is standvastig, beschikt over een “rechte rug”

 • inschatten risico’s en planning van de werkzaamheden
 • – schat de risico’s in behorende bij de specifieke cliënt, treedt in overleg met zijn leidinggevende en past aan de hand hiervan de werkzaamheden aan

  – voert in opdracht van de leidinggevende en aan de hand van de opgegeven budgetten de werkzaamheden uit

 • signaleert adviesmogelijkheden
 • – signaleert aan de hand van uitgevoerde administratieve diensten adviesmogelijkheden en bespreekt dit met de leidinggevende

  – informeert de cliënt over de totale dienstverlening van het kantoor, dit gebeurt vooral vanuit het perspectief van het goed bedienen van de cliënt en het optimaliseren van de dienstverlening aan de cliënt en niet zozeer vanuit een commercieel oogpunt

  – legt (desgewenst) cliëntbezoeken af

 • verleentadministratieve diensten
 • – codeert en boekt

  – maakt journaalposten en verwerkt deze in de betreffende administratie vervaardigt specificaties van grootboekrekeningen

  – voert zelfstandig administraties richt zelfstandig administraties in

  – verricht voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de kolommenbalans

  – legt bevindingen vast in aantekeningen met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden

  – onderhoudt contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht (dit in overleg met zijn/haar leidinggevende)

 • stelt belastingaangiften op
 • – stelt onder begeleiding van de Relatiebeheerder of Vennoot aangiften OB op

 • teambijdrage
 • – levert een positieve bijdrage aan teamvergaderingen, aan het team, de werkzaamheden en de attitude van het team

  – signaleert waar collega’s elkaar kunnen versterken participeert in interne projectgroepen

  – geeft op een positieve manier (upward) feedback aan leidinggevende, collega’s en stagiairs is er zelf verantwoordelijk voor dat een gesteld doel bereikt wordt

  Resultaatgebieden:

  – werkzaamheden worden kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende en de cliënt verricht, zodanig dat er met beiden een vertrouwensrelatie ontstaat

  – oefent zijn functie goed uit en zorgt ervoor dat hij goed scoort in zijn beoordeling, in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan en op het gebied van vakkennis, kwaliteit, professioneel kritische instelling en onafhankelijkheid

  – zorgt er voor dat hij het aantal uren productief/declarabel op jaarbasis realiseert, waarbij er geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het geleverde werk

  – zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn

  – kan zich onafhankelijk van de cliënt opstellen is (toekomstig) gesprekspartner

  Intern: tracht mee te denken over en doet suggesties op operationeel niveau aan de leidinggevende

  Extern: tracht te focussen op denken en wensen van de cliënt, tracht te begrijpen wat hem bezighoudt en aan welke diensten behoefte is

  Opleiding – praktijkervaring+ PO-Boekhouden/ MBO-BA niveau 4 en/of (studerend voor) MBA

  – houdt vakkennis bij

  – dient goed te kunnen werken met ICT en alle bij de functie behorende vaktechnische applicaties en heeft hiervoor aanvullende cursussen/ opleidingen gevolgd danwel volgt hiervoor aanvullende cursussen/ opleidingen

  Competenties – analytische vaardigheden nauwkeurigheid vakkennis

  – adviesvaardigheden initiatief

  – contactuele vaardigheden en flexibiliteit cliëntgerichtheid

  – mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden

  – samenwerken onafhankelijkheid in oordeelsvorming respect en integriteit

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: