Coördinator Zorg – Hilversum – domusmagnus – Hilversum

domusmagnus

Bedrijfsomschrijving

Domus Valuas is een groeiende particuliere woonzorgorganisatie die kleinschalig wonen biedt met exclusieve zorg opprachtige locaties door heel Nederland. De in totaal 30woonzorglocaties bevinden zich in prachtige historische panden enop unieke plekken in Nederland. Zij zijn volledig gericht op hetbieden van kwaliteit van leven aan onze oudere bewoners. Bij DomusValuas staan onze bewoners en medewerkers centraal. De kernwaardenvormen de ruggengraat van de organisatie. De drijvende krachtachter onze beslissingen en het fundament waarop we onze cultuurhebben gebouwd. De kernwaarden zijn liefdevol,vitaal, gastvrij en ondernemend. Daar staan en gaan wevoor.

Over KoetshuysErica 
In deze rol kom je te werkenop woonzorglocatie Koetshuys Erica in Hilversum. Hetbetreft een kleinschalige zorgvilla vlak naast het centrum vanHilversum. Het gemeentelijk monument uit 1889 herbergt 19 knusseappartementen. Benieuwd naar deze locatie? Kijkhier alvast rond!

Functieomschrijving

Als Coördinator Zorg houd je de kwaliteit van zorgnauwlettend in de gaten. Je bent betrokken bij bewoners en bij hetteam en weet collega’s op een coachende manier aan te sturen. Jebent flexibel en denkt graag in mogelijkheden. 
Jewerktijden zijn dagelijks van 07:00uur tot15:30uur. 

Jouw dag begint met een kopkoffie of thee om samen met alle zorgcollega’s de dag door tespreken. Je inventariseert welke zorg er nodig is en op basis vanhet zorgleefplan instrueer je zonodig het zorgteam. Tussendoorcheck je bij het team of ze nog hulp en begeleiding nodig hebben.Na de ochtendzorg kijken jullie samen tijdens de dagstart wat ernog gedaan moet worden. De verdere dag is er ruimte voorcoördinerende taken. Je vindt het leuk om te coachen en begeleiden,maar durft collega’s ook aan te spreken. Af en toe bezoek je ookcollega’s op andere locaties in dezelfde functie om te sparren enom van elkaar te leren. Je bent verantwoordelijk voor dezorgteamoverleggen en pakt hierin een (bege)leidenderol. Daarnaast ondersteun je de locatiemanager metverschillende taken. Enkele van je taken zijn: 

 • Het onderhouden van contacten met onder anderede huisarts, apotheek en multidisciplinairteam;
 • Het uitdragen van de visie van DomusValuas als voorbeeldfunctie;
 • Meedenken metontwikkelingen binnen de locatie, waaronder bespreken enimplementeren van verbetervoorstellen van de zorg,werkmethoden en kosten;
 • Het voorzitten vanMDO’s;
 • Medeverantwoordelijkheid voorkwaliteitsindicatoren;
 • Maken van het roostervoor het zorgteam en het beheren van hetbudget.

​Als coördinator zorgverwachten we tevens van jou dat jij je als professional ook blijftontwikkelen, want je bent nooit uitgeleerd. Dat zijn wij ook nogniet en samen kunnen we ervoor zorgen dat we nog beterworden.

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een HBO-Vdiploma;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring methet aansturen van teams; 
 • Je hebt eenaanvullende managementopleiding; 
 • Je kuntanderen motiveren en gaat lastige gesprekken niet uit deweg;
 • Je hebt inlevingsvermogen en bentbetrokken bij bewoners en medewerkers;
 • Je bentzelfstandig, neemt initiatief, denkt in oplossingen en je bentsparringpartner voor delocatiemanager;
 • Daarnaast heb jeeen gezonde dosis humor! 

Lees hier meer

Deel deze vacature: