Coördinator Zorg – Hilversum – domusmagnus – Hilversum

domusmagnus

Bedrijfsomschrijving

Domus Valuas is een groeiende particuliere woonzorgorganisatie die kleinschalig wonen biedt met exclusieve zorg opprachtige locaties door heel Nederland. De in totaal 30woonzorglocaties bevinden zich in prachtige historische panden enop unieke plekken in Nederland. Zij zijn volledig gericht op hetbieden van kwaliteit van leven aan onze oudere bewoners. Bij DomusValuas staan onze bewoners en medewerkers centraal. De kernwaardenvormen de ruggengraat van de organisatie. De drijvende krachtachter onze beslissingen en het fundament waarop we onze cultuurhebben gebouwd. De kernwaarden zijn liefdevol,vitaal, gastvrij en ondernemend. Daar staan en gaan wevoor.

Over KoetshuysErica 
In deze rol kom je te werkenop woonzorglocatie Koetshuys Erica in Hilversum. Hetbetreft een kleinschalige zorgvilla vlak naast het centrum vanHilversum. Het gemeentelijk monument uit 1889 herbergt 19 knusseappartementen. Benieuwd naar deze locatie? Kijkhier alvast rond!

Functieomschrijving

Als Coördinator Zorg houd je de kwaliteit van zorgnauwlettend in de gaten. Je bent betrokken bij bewoners en bij hetteam en weet collega’s op een coachende manier aan te sturen. Jebent flexibel en denkt graag in mogelijkheden.

Jouw dag begint met een kop koffie of thee om samen metalle zorgcollega’s de dag door te spreken. Je inventariseert welkezorg er nodig is en op basis van het zorgleefplan instrueer jezonodig het zorgteam. Tussendoor check je bij het team of zenog hulp en begeleiding nodig hebben. Na de ochtendzorg kijkenjullie samen tijdens de dagstart wat er nog gedaan moet worden. Deverdere dag is er ruimte voor coördinerende taken. Je vindthet leuk om te coachen en begeleiden, maar durft collega’s ook aante spreken. Af en toe bezoek je ook collega’s op andere locaties indezelfde functie om te sparren en om van elkaar te leren. Je bentverantwoordelijk voor de zorgteamoverleggen en pakt hierin een(bege)leidende rol. Daarnaast ondersteun je de locatiemanagermet verschillende taken. Enkele van je taken zijn: 

 • Het onderhouden van contacten met onder anderede huisarts, apotheek en multidisciplinairteam;
 • Het uitdragen van de visie van DomusValuas als voorbeeldfunctie;
 • Meedenken metontwikkelingen binnen de locatie, waaronder bespreken enimplementeren van verbetervoorstellen van de zorg,werkmethoden en kosten;
 • Het voorzitten vanMDO’s;
 • Medeverantwoordelijkheid voorkwaliteitsindicatoren;
 • Maken van het roostervoor het zorgteam en het beheren van hetbudget.

​Als coördinator zorgverwachten we tevens van jou dat jij je als professional ook blijftontwikkelen, want je bent nooit uitgeleerd. Dat zijn wij ook nogniet en samen kunnen we ervoor zorgen dat we nog beterworden.

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een MBO/ HBOVerpleegkundige diploma;
 • Je hebt minimaal2 jaar ervaring met het aansturen vanteams; 
 • Je kunt anderen motiveren en gaatlastige gesprekken niet uit de weg;
 • Je hebtinlevingsvermogen en bent betrokken bij bewoners enmedewerkers;
 • Je bent zelfstandig, neemtinitiatief, denkt in oplossingen en je bent sparringpartner voor delocatiemanager;
 • Daarnaast heb jeeen gezonde dosis humor! 
 • Jewerktijden zijn dagelijks van 07:00uur tot15:30uur.

Lees hier meer

Deel deze vacature: