Gevorderd Assistent Accountant – Libra Recruitment Group BV – Hilversum

Libra Recruitment Group BV

Functiebeschrijving Gevorderd Assistent-Accountant

Opleiding SPD, HBO-BE/Accountancy, Universiteit en studerend voor AA, RA, of VWO en studerend voor HBO-AC of Nivra-Nyenrode of

MBO-BA niveau 4, MBA en in ver gevorderd stadium van SPD-studie houdt vakkennis bij

dient goed te kunnen werken met ICT en alle bij de functie behorende vaktechnische applicaties en heeft hiervoor aanvullende cursussen/ opleidingen gevolgd danwel volgt hiervoor aanvullende cursussen/ opleidingen

Competenties analytische vaardigheden nauwkeurigheid vakkennis adviesvaardigheden initiatief

leiderschap

contactuele vaardigheden en flexibiliteit cliëntgerichtheid

mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden samenwerken

onafhankelijkheid in oordeelsvorming respect en integriteit kwaliteitsgerichtheid resultaatgerichtheid

Typering:

De werkzaamheden van de Gevorderd Assistent richten zich voornamelijk op het verzorgen van samenstelwerkzaamheden (inclusief administratieve dienstverlening), het uitvoeren van controle­/assurancewerkzaamheden en het opstellen van aangiften OB.

De werkzaamheden zijn voornamelijk uitvoerend van aard. De focus van deze functie ligt op een goede behartiging van de zakelijke belangen van de cliënt, waarbij te allen tijde de kwaliteit van het werk voorop staat.

De functie moet gezien worden als een doorgroeifunctie.

Werkzaamheden:

 • kwaliteitsbesef
 • werkt vanuit kwaliteitsbesef en is zich hiervan constant bewust behartigt de zakelijke belangen van de cliënt, waarin te allen tijde kwaliteit voorop staat verricht volledig onafhankelijk van de cliënt zijn werkzaamheden op een kwalitatief goede manier

  inschatten risico’s en planning van de we”kzaamheden

  schat de risico’s in behorende bij de specifieke cliënt, maakt voorstellen hieromtrent, bespreekt deze met leidinggevende en past aan de hand hiervan de werkzaamheden aan doet voorstellen omtrent en plant voor zichzelf (in overleg met leidinggevende) aan de hand van de opgegeven budgetten de uit te voeren werkzaamheden

 • professioneel kritische instelling
 • heeft een alerte houding ten opzichte van fraude en wet- en regelgeving

  heeft een alerte houding ten opzichte van informatie die de betrouwbaarheid ter discussie stelt beschikt over een gezonde onafhankelijke oordeelsvorming /objectiviteit

  is standvastig, beschikt over een “rechte rug”

 • signaleert adviesmogelijkheden
 • signaleert aan de hand van uitgevoerde administratieve diensten adviesmogelijkheden en bespreekt dit met de leidinggevende

  informeert de cliënt over de totale dienstverlening van het kantoor, dit gebeurt vooral vanuit het perspectief van het goed bedienen van de cliënt en het optimaliseren van de dienstverlening aan de cliënt en niet zozeer vanuit een commercieel oogpunt

  legt (desgewenst) cliëntbezoeken af

 • verleent administratieve diensten en stelt jaarrekeningen samen
 • codeert en boekt

  maakt journaalposten en verwerkt deze in de betreffende administratie vervaardigt specificaties van grootboekrekeningen

  werkt de kolommenbalans uit

  stelt onder begeleiding van de Zelfstandig Assistent, de Relatiebeheerder of Accountant­ Medewerker jaarrekeningen samen en legt bevindingen vast in aantekeningen met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden

  voert zelfstandig administraties

  onderhoudt contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht (dit in overleg met zijn/haar leidinggevende)

  stelt accountantsrapport in concept op

 • verricht controle-lassurancewerkzaamheden
 • voert controleopdrachten (of delen ervan) uit op basis van het werkprogramma met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden verzorgt voor de betreffende werkzaamheden de opzet en inrichting van het dossier

  signaleert afwijkingen en legt deze ter beoordeling voor aan de Zelfstandig Assistent, Audit Manager of Accountant-Medewerker

  legt bevindingen vast in aantekeningen met inachtneming van de van toepassing zijnde richtlijnen en kwaliteitsstandaarden

  onderhoudt contact met de cliënt voor zover gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht (dit in overleg met zijn/haar leidinggevende)

  stelt accountantsrapport in concept op

 • stelt belastingaangiften op
 • stelt onder begeleiding van de Zelfstandig Assistent, de Relatiebeheerder of de Accountant­ Medewerker aangiften 08 op

 • ondersteunt Administratief Medewerkers en Beginnend Assistenten
 • ondersteunt Administratief Medewerkers en Beginnend Assistenten in de uitvoering van de werkzaamheden

  beantwoordt vragen van Administratief Medewerkers en Beginnend Assistenten

 • verricht ondersteunende werkzaamheden
 • verricht ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de Zelfstandig Assistent,

  Relatiebeheerder, Audit Manager, Accountant-Medewerker of Vennoot stelt adviezen van lichte/minder complexe aard in concept op

  signaleert problemen in de uitvoering van de werkzaamheden en bedenkt oplossingen in overleg met de Relatiebeheerder, Audit Manager, Accountant-Medewerker of Vennoot

 • teambijdrage
 • levert een positieve bijdrage aan teamvergaderingen, aan het team, de werkzaamheden en de attitude van het team

  signaleert waar collega’s elkaar kunnen versterken participeert in interne projectgroepen

  geeft op een positieve manier (upward) feedback aan leidinggevende, collega’s en stagiairs is er zelf verantwoordelijk voor dat een gesteld doel bereikt wordt

  Resultaatgebieden:

  werkzaamheden worden kwalitatief goed, tijdig, binnen budget en naar tevredenheid van leidinggevende en de cliënt verricht, zodanig dat er met beiden een vertrouwensrelatie ontstaat

  is verantwoordelijk voor het aanleveren van inzichtelijke en betrouwbare (sturings-)informatie omtrent de toekomstige, huidige en historische stand van zaken van de cliënt

  oefent zijn functie goed uit en zorgt ervoor dat hij goed scoort in zijn beoordeling, in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan en op het gebied van vakkennis, kwaliteit, professioneel kritische instelling en onafhankelijkheid

  zorgt er voor dat hij het aantal uren productief/declarabel op jaarbasis realiseert, waarbij er geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het geleverde werk

  zorgt er (mede) voor dat dossiers van uitstekende kwaliteit zijn en dat uitkomsten van reviews positief zijn

  kan zich onafhankelijk van de cliënt opstellen is (toekomstig) gesprekspartner

  Intern: denkt mee over en doet suggesties op operationeel niveau aan de leidinggevende

  Extern: heeft focus op denken en wensen van de cliënt, begrijpt wat hem bezighoudt

  en aan welke diensten behoefte is

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: