Projectleider Openbare Ruimte – Eminent Groep – Hilversum

Eminent Groep

Deze uitvraag betreft die van Projectleider Openbare Ruimte voor het Stationsgebied.Het stationsgebied van Hilversum staat de komende jaren voor een grote transformatie. Nu zijn we in de fase waarin diverse projecten de ontwerp-, besteksvoorbereidings-  en uitvoeringsfase in gaan. Een uitvoeringsnota geeft concreet vorm aan de manier waarop tot 2030 wordt gewerkt aan de ambities van het stationsgebied. Concreet gaat het onder meer over het bouwen van een ondergrondse fietsenstalling voor 5.000 plekken, een tijdelijk en nieuw busstation, de realisatie van het nieuwe Stationsplein en de verlegging van de centrumring, het verbeteren van een fietstunnel en het (doen) realiseren van diverse (woning-)bouwblokken waarvoor de locaties bouw- en woonrijp worden gemaakt.Projectstructuur en rol in het projectVoor het cluster “Aanleg openbare ruimte Stationsgebied” zoeken we een projectleider met kennis van het proces van:Ontwerp voor de openbare ruimte en participatie,besteksvoorbereiding,aanbesteding énuitvoering.Als projectleider coördineer je het proces vanaf ontwerp tot en met de uitvoering. Je hebt het overzicht en voert regie over de diverse werkzaamheden die plaatsvinden in je project. Samen met de vakdisciplines draag je zorg voor het regelen en bewaken van alle technische onderdelen die nodig zijn om over te gaan tot aanbesteding en uitvoering tot en met oplevering en overdracht aan het team beheer & onderhoud. De werkzaamheden die moeten gebeuren staan onder grote tijdsdruk en onder grote politieke druk. Dat maakt het project dynamisch en uitdagend. Ook wordt samengewerkt met stakeholders als NS, Transdev en de fietsersbond.

Lees hier meer

Deel deze vacature: